gözucu

gözucu
z. Gözünün ucu ilə; quşbaxışı, ötəri. Gözucu baxmaq. Gözucu süzmək. – Qurbani gözucu onları gördü. «Qurbani». Vaqif geyinib otaqdan çıxdı və yenə gözucu arvadını süzdü. Ç.. Gözucu qıza diqqət eləyən Surxay . . heyran olurdu. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • LEHAZ — Gözucu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TELAHUZ — Gözucu ile bakma. Gözucu ile bakışma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • lihaz — ə. gözucu baxma, nəzər salma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • LEHAZA — Gözucu ile bir şeye dikkatlice bakmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ahu — is. <fars.> 1. Ceyran. Ətirlərimizin əlası müşkdür ki, ahunun göbəyinin qanından ibarətdir. C. M.. Məstan bir qaçan ahuya dönüb, indi kəməndə gəlmir. S. R.. 2. Şairanə təşbihlərdə: dilbər, gözəl. Aşiqidilxəstəni hərdəm sorar, ahu gəlir. X …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ötəri — 1. sif. və zərf 1. Gözucu, tez, ani. Ötəri baxmaq. – Sərnişin qızın gizləndiyi kabinəyə ötəri nəzər salıb, aşağı endi. Q. İlkin. 2. məc. Səthi, dilucu, sözarası, könülsüz. Ötəri cavab. – <Yusif> Şahpərini Sərvnaz qarıgilin həyət qapısında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qatılmış — f. sif. Əlavə edilmiş, daxil edilmiş, qarışdırılmış. Su qatılmış süd. Şəkər qatılmış xəmir. – <Ömər koxa> buğlanan çaya, bal qatılmış qaymağa, motal pendirinə və sacın üstündən yenicə götürülmüş isti ağ fətirə gözucu nəzər saldı. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarıyağız — sif. Üzünün rəngi və saçları sarıya çalan; sarıbəniz, sarışın. Feldşer yanındakı sarıyağız kök oğlana göz vurdu. M. Hüs.. Sarıyağız, ucaboy, şıq geyimli bir kişi gözucu salam verib, <Vahid ilə Rübabənin> yanından ötdü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarıyanız — sif. Üzünün rəngi və saçları sarıya çalan; sarıbəniz, sarışın. Feldşer yanındakı sarıyağız kök oğlana göz vurdu. M. Hüs.. Sarıyağız, ucaboy, şıq geyimli bir kişi gözucu salam verib, <Vahid ilə Rübabənin> yanından ötdü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”